Raku

Er zijn verschillende stooktechnieken en raku stoken is er 1 van. Biscuit gestookte objecten worden geglazuurd en daarna in de raku oven in snel tempo naar 1000 °C gestookt. Daarna worden ze gloeiend heet uit de oven gehaald en in een zaagsel ton gesmoord. Het zaagsel ontvlamt door de hete objecten. Waar geen glazuur is opgebracht trekt de rook in de scherf. Het glazuur craqueleert door de temperatuurschok.

Geef een reactie